top of page
שירותי מוניות באמסטרדם

מונית מהשדה למלון באמסטרדם ולהפך במשך היום:
מחיר הסעה לכיוון אחד החל מהשעה 08:00 ועד 24:00
נוסע 1 עד 5 נוסעים המגיעים יחד לאותו בית מלון המחיר הוא 50 אירו (המחיר כולל מזוודות).
קבוצה של 6 עד 8 נוסעים המגיעים יחד לאותו בית מלון המחיר הוא 10 אירו לאדם (המחיר כולל מזוודות).

 
מונית מהשדה למלון באמסטרדם ולהפך לפנות בוקר:
מחיר הסעה לכיוון אחד החל מהשעה 24:00 ועד 08:00
1 עד 5 נוסעים המגיעים יחד לאותו בית מלון המחיר הוא 60 אירו (המחיר כולל מזוודות).
6 עד 8 נוסעים המגיעים יחד לאותו בית מלון המחיר הוא 10 אירו לאדם (המחיר כולל מזוודות).


צפו בהסבר מצולם על נקודת המפגש בשדה.

Bikes at Amsterdam Canal
bottom of page